Gemeenteblad van Ede

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EdeGemeenteblad 2020, 73197Plannen | ruimtelijkOntwerpbestemmingsplan Lunteren, Bruinhorsterpad 20

U kunt het ontwerpbestemmingsplan ‘Lunteren, Bruinhorsterpad 20’, met nummer NL.IMRO.0228.BP2020AGBG0005-0201 in Lunteren en de daarbij behorende stukken van donderdag 26 maart 2020 tot en met woensdag 6 mei 2020 (digitaal) inzien bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu in Raadhuis Publiekszaken, Raadhuisplein 3 in Ede. Voor openingstijden zie www.ede.nl/openingstijden. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar het nummer (088) 116 9900.

Onder gerelateerde informatie op deze pagina vindt u een directe link naar het plan, hiermee wordt u doorgeleid naar de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl waar u het plan kunt inzien.

Gebied en gevolg

Het gebied waar dit plan over gaat betreft het perceel Bruinhorsterpad 20 in Lunteren. Kadastraal is het perceel bekend als gemeente Lunteren, sectie C, nummers 4094, 4095 en 2544. Na deze bestemmingsplanwijziging mag er op het perceel 750 m2 aan bedrijfsbebouwing worden gerealiseerd. Daarnaast wordt de vorm van het bouwvlak veranderd.

Zienswijze

Tijdens de inzageperiode kunt u een schriftelijke zienswijze over het plan sturen aan de gemeenteraad, postbus 9022, 6710 HK Ede. Het indienen van een elektronische zienswijze, bijvoorbeeld per e-mail, is niet mogelijk. Voor meer informatie, of om uw zienswijze mondeling door te geven belt u Martijn van Dee, juridisch adviseur bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, (0318) 680 106.