Publicatie collectes april 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Asten heeft een collectevergunning verleend aan:

 

Stichting Nationaal Fonds Kinderhulp

Voor de periode van 19 april 2020 tot en met 25 april 2020

 

U kunt de collectanten vragen naar een geldig legitimatiebewijs. Lees dit zorgvuldig. Wanneer u het niet vertrouwt, bel dan de politie. Voor informatie over collectes kunt u contact opnemen met het team Ruimte, bereikbaar op telefoonnummer (0493) 671 212.

Naar boven