Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2020, 71955Beschikkingen | afhandelingGemeente Medemblik, Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Uiverstraat 1, Medemblik week 12

Bij de volgende aanvraag is de beslistermijn verlengd met maximaal zes weken:wijzigen van de gevels

met verzenddatum 16-03-2020

 

Uiterlijk op 29-04-2020 wordt een beslissing op de aanvraag genomen.