Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2020, 71937Beschikkingen | afhandelingGemeente Medemblik, Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Cornelis Kuinweg 24, Andijk week 12

Bij de volgende aanvraag is de beslistermijn verlengd met maximaal zes weken:plaatsen van units t.b.v. het huisvesten van buitenlandse werknemers

met verzenddatum 12-03-2020

 

Uiterlijk op 10-05-2020 wordt een beslissing op de aanvraag genomen.