Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2020, 71232Beschikkingen | afhandelingMeldingen Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende melding (artikel 8.41 Wm) is ingediend:

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

 

 • 1.

  Pelikaan 4 in Klundert

 • 2.

  Industrieweg 5 in Zevenbergen

 • 3.

  Campagneweg 11s in Zevenbergen

 • 4.

  Huizersdijk 20 in Zevenbergen

 • 5.

  Vlasweg 2 in Moerdijk

Het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval bevat onder meer voorschriften ter beperking van geluids- en stofhinder. Het is niet mogelijk tegen deze kennisgeving bezwaar te maken. Deze dient slechts ter informatie.