Gemeenteblad van Veere

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeereGemeenteblad 2020, 70127Overige besluiten van algemene strekkingAanwijzing collectieve festiviteiten 2020

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft op grond van artikel 4:2 lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening Veere 2020 (APV Veere 2020) voor het jaar 2020 collectieve festiviteiten aangewezen. Tijdens deze dagen gelden de geluidsnormen zoals deze zijn vastgelegd in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer en artikel 4:5 van de APV Veere 2020 niet. Dit besluit treedt in werking met ingang van 13 maart 2020. Tegen dit besluit is geen bezwaar/beroep mogelijk.

De aangewezen collectieve festiviteiten per kern (inclusief bijbehorend buitengebied) zijn:

Alle kernen behalve Zoutelande

Koningsdag (27 april 2020)

Domburg:

Kermis (26 juni 2020, 27 juni 2020 en 29 juni 2020 – vrijdag, zaterdag en maandag)

Koudekerke:

Nacht van Koudekerke (26 april 2020)

Vrouwenpolder:

Vrouwenpolderse dagen (21 mei 2020, 22 mei 2020 en 23 mei 2020 donderdag, vrijdag en zaterdag)

Westkapelle:

Kermis (3 juli 2020, 4 juli 2020 en 6 juli 2020 – vrijdag, zaterdag en maandag)

Zoutelande:

Koningsnacht (25 april 2020)

Folkloristische dag (6 augustus 2020)

Kustmarathon (2 oktober en 3 oktober 2020 –vrijdag en zaterdag)

 

 

Domburg 18 maart 2020,

Burgemeester en wethouders van Veere