Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 69084Beschikkingen | afhandelingAlgemene Plaatselijke Verordening (APV) Evenementenvergunning op de locatie, Plein 1969 82 en op het Plein 1969, 5473 CW Heeswijk-Dinther.

De burgemeester heeft vergunning verleend voor het organiseren van activiteiten tijdens de EK voetbalwedstrijden op 27, 28, 29, 30 juni en 3, 4, 7, 8, 12 juli 2020 van 15.00 uur tot 01.00 uur.

Het besluit is verzonden op 16 maart 2020

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Bezwaar: Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit bezwaar indienen bij de burgemeester van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

Voorlopige voorziening: Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Reageren: In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Heesch, 16 maart 2020