Gemeenteblad van Haarlem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemGemeenteblad 2020, 68946Beschikkingen | afhandelingHaarlem, ingetrokken aanvraag Emauslaan 2, 2020-01305, uitbreiden/nieuw bouwen clubgebouw inclusief tribune, ontheffing handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, verzonden 10 maart 2020

Ingetrokken aanvraag

Het college van B en W maakt bekend dat de bovenstaande aanvraag op verzoek is ingetrokken.