Boombeleidsplan kernen Zeewolde 2019 vastgesteld

Op 22 februari 2020 heeft de gemeenteraad van Zeewolde het Boombeleidsplan kernen Zeewolde 2019 vastgesteld. In het boombeleid zijn kaders aangegeven voor het toepassen en beheer van bomen buiten bosverband binnen de bebouwde kommen. In dit plan is o.a. aangegeven wanneer bomen worden gesnoeid en wanneer gedund, hoe groot bomen mogen worden en hoe om wordt gegaan met klachten over bomen.

Het boombeleidsplan kernen Zeewolde 2019 met bijbehorende stukken ligt met ingang van 1 maart 2020 permanent ter inzage bij het Publiekscentrum in het gemeentehuis. U kunt het groenbeleidsplan ook raadplegen via www.zeewolde.nl/bekendmakingen.

Het is niet mogelijk om tegen het plan als zodanig bezwaar dan wel beroep aan te tekenen.

Het boombeleidsplan is in werking getreden op 1 maart 2020.

Zeewolde, 5 maart 2020

 

Naar boven