Gemeenteblad van Gulpen-Wittem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gulpen-WittemGemeenteblad 2020, 66960Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Gulpen-Wittem - bekendmaking mandaatbesluit

Burgemeester en wethouders van Gulpen-Wittem maken bekend dat in de vergadering van 4 maart 2020 is besloten om de mandaatregeling op onderdelen te wijzigen. De mandaatregeling is gewijzigd ten gevolge van de gewijzigde organisatiestructuur. Daarnaast zijn enkele ondergeschikte wijzigingen doorgevoerd.

Het besluit ligt op afspraak ter inzage bij het team Juridische Zaken.