Gemeenteblad van Zwolle

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZwolleGemeenteblad 2020, 66794Beschikkingen | aanvraagAanvraag Drank- en Horeca, Kamperstraat 33 (zaaknummer 44148-2020)

De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvraag is binnengekomen:

voor het exploiteren van een horecabedrijf aan de Kamperstraat 33:

  • een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet.

Deze aanvraag ligt voor een ieder gedurende twee weken ter inzage bij de afdeling Fysieke Leefomgeving, sectie Vergunningen, Lübeckplein 2. U kunt de stukken inzien na een telefonische afspraak met een medewerker van de sectie Vergunningen, bereikbaar op telefoonnummer 14038.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen schriftelijke reacties worden ingediend bij het gemeentebestuur van Zwolle, ter attentie van de afdeling Fysieke Leefomgeving, sectie Vergunningen, Postbus 10007, 8000 GA Zwolle.