Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 66339Beschikkingen | afhandelingAlgemene plaatselijke verordening (Apv), Verleende incidentele standplaatsvergunning Bevolkingsonderzoek Zuid

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 maart 2020 besloten een incidentele standplaatsvergunning te verlenen aan Bevolkingsonderzoek Zuid voor het plaatsen van een unit voor het bevolkingsonderzoek naar borstkanker op onderstaande locaties

 

 • 1.

  Parkeerterrein achter Cultureel Centrum Nesterlé aan de Parkstraat. Begin augustus tot medio september 2020

 • 2.

  Parkeerterrein nabij sporthal ’t Vijfeiken aan het Vijfeiken 53 in Heesch van medio juni tot en met medio augustus 2020.

 • 3.

  Sportpark de Balledonk aan de Droevendaal te Heeswijk-Dinther van begin juli tot en met begin september 2020.

   

Inzage

U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

 

Voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

 

Reageren

In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.