Subsidieregister 2019

De gemeente Ede publiceert jaarlijks een subsidieregister. Het subsidieregister 2019 bevat een overzicht van toegekende subsidies over het afgelopen jaar. Subsidies van €5000,- of hoger kunnen nog lager worden vastgesteld na het afleggen van verantwoording. Bijvoorbeeld als niet alle activiteiten waarvoor subsidie is verleend worden uitgevoerd. De definitieve subsidiebedragen vermelden wij in de jaarrekening van de gemeente Ede.

Naar boven