Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2020, 66140Beschikkingen | afhandelingOntwerpbeschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders zijn van plan om in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning te verlenen voor:

 

Adres

Middenweg 1 in Moerdijk

  

Omschrijving project

wijzigen bedrijfsvoering m.b.t. opslag stoffen als vervoersgebonden inrichting, opslag containers groter dan 25 voet en het (weekend) parkeren vrachtwagen en (ADR)trailers zonder deze los te koppelen

 

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van

donderdag 12 maart 2020 tot en met woensdag 22 april 2020 ter inzage in het gemeentehuis in Zevenbergen.

 Zienswijzen

Binnen de inzage termijn kan een ieder een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze richt u aan het college van B & W van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen. Als u een mondelinge zienswijze wilt indienen, moet u binnen de inzage termijn contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer 14 0168.

 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht  tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.