Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 66062Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Grote Heide 7, 5388 VT te Nistelrode

Het milieuneutraal veranderen en gewijzigd uitvoeren bouw stal (wijziging eerder verleende vergunning)

 

Datum ontvangst: 09-03-2020

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 18 maart 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze