Aanvraag omgevingsvergunning: Noorderstationstraat 31 en 31a, 9716 AP Groningen – oprichten woongebouw met 8 zelfstandige woningen (eerste fase) (ontvangstdatum 30-01-2020, dossiernummer 202070497)

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te brengen. Tegen deze aanvraag staat nog geen rechtsbescherming open. In het kader van de Algemene wet bestuursrecht is wel bezwaar of beroep mogelijk tegen een omgevingsvergunning waarop wij hebben besloten.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling VTH, Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, geopend op werkdagen van 9.00 en 13.00 uur vrije inloop zonder afspraak. Van 13.00 uur tot 17.00 uur alleen op afspraak. Een afspraak kunt u maken via https://eloket.groningen.nl of telefoonnummer 14 050.

Groningen, 11 maart 2020

Naar boven