Machtiging Spoed Eisende Zorg (SEZ)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-De Mierden,

 

besluit

 

 

 

 

 

 • 1.

  Aan de bestuurder van Spoedeisende Zorg (SEZ), onderdeel van Jeugdbescherming Brabant, machtiging te verlenen overeenkomstig art 10:12 Awb tot

  • a.

   het inzetten spoedhulp jeugd op basis van verwijzing als ware zij een medisch verwijzer;

  • b.

   het inzetten van een gesloten plaatsing in het vrijwillig kader buiten kantoortijden

 • met inachtneming van de Verordening Jeugdhulp gemeente Reusel-De Mierden 2019.

 • 2.

  De bestuurder van Jeugdbescherming Brabant is bevoegd de in artikel 1 ontvangen machtiging door te verlenen aan medewerkers van de SEZ mits die de functie van geregistreerd jeugdzorgwerker hebben.

 • 3.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het gemeenteblad en met een terugwerkende kracht per 1 januari 2019.

 •  

 

Reusel, 18 februari 2020

 

Mr. R.P.B.M. Brekelmans

secretaris

 

 

mw. A.M.J.H. van de Ven

burgemeester

Naar boven