Gemeenteblad van Veendam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeendamGemeenteblad 2020, 62357Beschikkingen | afhandelingVerleende evenementenvergunning Jeugdtoernooi V.V. Wildervank

De burgemeester van de gemeente Veendam maakt bekend dat hij de volgende evenementenvergunning op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) heeft verleend. De vergunning staat geregistreerd onder zaaknummer 102492

Datum: 5, 6 en 7 juni 2020

Omschrijving: Jeugdtoernooi V.V. Wildervank

Locatie: Woortmanslaan 39, 9648 AA Wildervank

 

Bezwaarschrift:

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending van de besluiten naar de aanvrager, daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 20004, 9640 PA te Veendam. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. U kunt de voorzieningenrechter van de Rechtbank Groningen, sector bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat u een bezwaarschrift hebt ingediend. Voor behandeling van uw verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.