Gemeenteblad van Gulpen-Wittem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gulpen-WittemGemeenteblad 2020, 60395Overige overheidsinformatieGemeente Gulpen-Wittem - kennisgeving beleidsregel Begraven op eigen terrein

De raad van de gemeente Gulpen-Wittem maakt bekend dat zij in haar vergadering van 19 februari 2020 heeft besloten om het college van burgemeester en wethouders te mandateren aanvragen op grond van de Wet op de Lijkbezorging ex artikel 40 (bijzondere begraafplaats) af te handelen.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met juridische zaken van de gemeente Gulpen-Wittem.