Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 60027Overige overheidsinformatieWet milieubeheer - Besluit mobiel breken bouw-en sloopafval - Dintherseweg 27, 5388 VE Nistelrode

 

Van Schaijk Sloop- en Grondwerken heeft een melding op grond van het het Besluit mobiel breken ingediend. De melding richt zich op het breken van in totaal 800 ton mengpuin. De melding is geldig vanaf 5 maart 2020 tot uiterlijk 5 september 2020 en geldt in deze periode gedurende ten hoogste 5 werkdagen. De verwachte startdatum is 5 maart 2020. Bronsterkte mobiele breker is 111 dB(A).

 

Inzage

U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch.

Bezwaar- /beroepsmogelijkheid

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.