Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2020, 5887Beschikkingen | afhandelingVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Wesselseweg 34 Barneveld, bouwen loods

 

Zaaknummer 2019W2350

Voor de vermelde aanvragen vergt de behandeling meer tijd. Om deze reden wordt voor deze aanvragen de beslistermijn met zes weken verlengd.