Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2020, 5864Beschikkingen | afhandelingVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Valkseweg 237 Barneveld, plaatsen tijdelijke woonunit

 

Zaaknummer 2019W2489

Voor de vermelde aanvragen vergt de behandeling meer tijd. Om deze reden wordt voor deze aanvragen de beslistermijn met zes weken verlengd.