Aanvraag omgevingsvergunning Pastoor Arnoldstraat/ Meijelseweg te Heusden

De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend op genoemde datum:

 

Pastoor Arnoldstraat/ Meijelseweg te Heusden

het bouwen van zorgclusterwoningen 29-02-2020

 

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Het indienen van een zienswijze of bezwaarschrift dan wel het instellen van beroep is (nog) niet mogelijk. In de bekendmaking van de verlening van de vergunning dan wel de terinzagelegging van de ontwerp-vergunning zal tezijnertijd worden aangegeven op welke wijze tegen het (ontwerp)besluit kan worden geageerd.

 

Naar boven