Verleende vergunningen

Verleende evenementvergunning Waddinxveen

De evenementvergunning is verleend voor:

Evenement: 12-uurs-step-actie Coenecoopcollege

Datum: 13 juni 2020 van 07.00-19.00 uur

Locatie: terrein en omgeving Coenecoopcollege.

Categorie: sport

Op- en afbouw: Opbouw: 13 juni 2020 van 05.00-07.00 uur. Afbouw: 13 juni 2020 19.00-21.00 uur.

Voor vragen kunt u mailen naar a.devos@waddinxveen.nl

Klachten tijdens een evenement:

Heeft u geluidsoverlast? U kunt dit melden bij de Omgevingsdienst Midden-Holland via: https://www.odmh.nl/thema/geluid/inwoners/geluidsoverlast

Verleende evenementvergunning Waddinxveen

De evenementvergunning is verleend voor:

Evenement: rommelmarkt PKN De Rank

Datum: 9 mei 2020 van 09.00-15.00 uur

Locatie: terrein Coenecoopcollege.

Categorie: rommelmarkt

Op- en afbouw: Opbouw: 9 mei 2020 van 06.00-09.00 uur. Afbouw: 9 mei 2020 15.00-17.00 uur.

Voor vragen kunt u mailen naar a.devos@waddinxveen.nl

Klachten tijdens een evenement:

Heeft u geluidsoverlast? U kunt dit melden bij de Omgevingsdienst Midden-Holland via: https://www.odmh.nl/thema/geluid/inwoners/geluidsoverlast

 • -

  De toestemming voor de exploitatie van het GOB Gouda, Peuleyen 48, 2742 EJ Waddinxveen is op verzoek van GOB Gouda per 24 februari 2020 ingetrokken.

 • -

  Verbreden uitrit Zuidkade 44

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u daar schriftelijk bezwaar tegen maken. Hoe dit moet, kunt u lezen op https://www.waddinxveen.nl/bezwaar-maken.

Vermeld in uw bezwaarschrift in elk geval:

 • uw naam, adres en telefoonnummer;

 • de datum waarop u het bezwaar indient;

 • het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee);

 • waarom u het niet eens bent met het besluit;

 • uw handtekening.

Let op: het bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken na de dagtekening van dit besluit. Stuur uw bezwaarschrift naar:

De burgemeester, Postbus 400, 2740 AK WADDINXVEEN

Waddinxveen, 4 maart 2020

Burgemeester en wethouders

Naar boven