Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2020, 5703Beschikkingen | aanvraagaanvraag omgevingsvergunning, Noordersingel 8 Voorthuizen, verbreden uitweg

 

Zaaknummer 2019W2920

De aanvragen om een omgevingsvergunning zijn nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvragen vergunning kan worden verleend.