Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2020, 5688Beschikkingen | aanvraag



aanvraag omgevingsvergunning, Veluweweg naast nr. 125 Kotwijkerbroek, plaatsen reclamebord

 

Zaaknummer 2019W2974

De aanvragen om een omgevingsvergunning zijn nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvragen vergunning kan worden verleend.