Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2020, 56624Beschikkingen | afhandelingGemeente Brummen – Verleende evenementenvergunning, Eerbeekse MTB Veldtoertocht, start en finish aan de Händelstraat 49 in Eerbeek.

 

Status: aanvraag verleend

Datum verzonden: 2 maart

Gelegenheid: Eerbeekse MTB Veldtoertocht

Activiteit: Mountainbiketocht op 14 maart 2020 met afstanden van 30, 50en 70 kilometer. Start is bij het clubgebouw aan de Händelstraat 49. Route gaat richting Loenen, Hoenderloo en terug naar Eerbeek.

Datum: 14 maart 2020 van 09.00 uur tot 15.30 uur

Locatie: start en finish aan de Händelstraat 49 in Eerbeek

Zaaknummer: Z041275

 

Inzien stukken

De aanvraag en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis van Brummen. Deze kunnen op afspraak worden ingezien. Zie voor het maken van een afspraak www.brummen.nl.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het genomen besluit. Dit is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht. Het maken van bezwaar kan alleen door binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester, Postbus 5, 6970 AA Brummen. Een bezwaarschrift moet ten minste voorzien zijn van de naam, adres en handtekening van de indiener, datum van de brief, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de argumenten van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet, tenzij bij het besluit anders is vermeld. Daarom kan tijdens de bezwaarschriftenprocedure een ‘voorlopige voorziening’ worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

 

Brummen, 4 maart 2020

Burgemeester van Brummen