Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2020, 5632Beschikkingen | aanvraagaanvraag omgevingsvergunning, Laageinderweg 42 Kootwijkerbroek, veranderen bedrijf

 

Zaaknummer 2019W2952

De aanvragen om een omgevingsvergunning zijn nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvragen vergunning kan worden verleend.