Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2020, 5597Beschikkingen | aanvraagaanvraag omgevingsvergunning, Schoonhorsterweg 6-01 Barneveld, kappen boom

 

Zaaknummer 2019W2941

De aanvragen om een omgevingsvergunning zijn nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvragen vergunning kan worden verleend.