Gemeenteblad van Reusel-De Mierden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Reusel-De MierdenGemeenteblad 2020, 5571Beschikkingen | aanvraagBesluit op milieumelding, Neterselsedijk 31 in Lage Mierde, veranderen van de dierbezetting en het uitbreiden van een stal

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende milieumelding heeft ontvangen en afgehandeld:

Locatie:

Neterselsedijk 31 in Lage Mierde

Omschrijving:

veranderen van de dierbezetting en het uitbreiden van een stal

Verzenddatum:

7 januari 2020

Zaaknummer:

REU-2019-0577

 

Procedure

Deze melding ligt niet ter inzage. Tegen deze melding bestaat geen bezwaar- en beroepsmogelijkheid.