Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2020, 5564Beschikkingen | aanvraagaanvraag omgevingsvergunning, Ceram 77 Barneveld, verbouwen en uitbreiden woning

 

Zaaknummer 2019W2927

De aanvragen om een omgevingsvergunning zijn nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvragen vergunning kan worden verleend.