Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2020, 5550Beschikkingen | aanvraagaanvraag omgevingsvergunning, Briellaerdseweg 18 Barneveld, bouwen werktuigenberging

 

Zaaknummer 2019W2978

De aanvragen om een omgevingsvergunning zijn nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvragen vergunning kan worden verleend.