Gemeenteblad van Vlissingen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlissingenGemeenteblad 2020, 55151Overige besluiten van algemene strekkingGeldingsgebied Parkeerverordening Vlissingen 2020

 

Het College van B&W van de gemeente Vlissingen besluit:

 

het gewijzigde 'Geldingsgebied Parkeerverordening Vlissingen 2020' conform bijgevoegde kaart vast te stellen en daarmee Van Nispenplein, Van de Spiegelstraat, Versluijsstraat, De Lannoystraat, Van der Manderestraat, Van Dishoeckstraat en een gedeelte van de Singel toe te voegen aan de vergunninghouderszone.

 

Vlissingen, 17 december 2019

 

de secretaris

mr. drs. ing. M. van Vliet

 

de burgemeester

drs. A.R.B. van den Tillaar

 

Bijlage