Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2020, 5500BeleidsregelsPublicatie Verlenging Looptijd Landschapsontwikkelingsplannen

De gemeenteraad van gemeente Stichtse Vecht heeft op 17 december 2019 besloten de looptijd van de landschapsontwikkelingsplannen Maarssen en Breukelen – Loenen te verlengen met 5 jaar.

In de landschapsontwikkelingsplannen wordt een beleidskader gegeven voor de ontwikkeling van het buitengebied van de gemeente Stichtse Vecht.

Het besluit van de gemeenteraad tot verlenging van de looptijd van de landschapsontwikkelingsplannen ligt met ingang van vrijdag 10 januari tot en met 20 februari 2020 ter inzage tijdens kantooruren op het gemeentekantoor aan de Endelhovenlaan 1 in Maarssen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met L. van de Craats. telefonisch te bereiken via het algemene telefoonnummer 140346 of via email info@stichtsevecht.nl