Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 54374Beschikkingen | afhandelingAlgemene Plaatselijke Verordening (APV) Evenementenvergunning, op een plein aan de Molenhoeven, 5472 PX Loosbroek.

De burgemeester heeft vergunning  verleend voor het organiseren van een kermis op 3 april van 14.30 uur tot 23.00 uur, 4 april van 16.00 uur tot 24.00 uur en 5 april 2020 van 13.30 uur tot 23.00 uur.

Het besluit is verzonden op 2 maart 2020

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Bezwaar: Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit bezwaar indienen bij de burgemeester van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

Voorlopige voorziening: Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Reageren: In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Heesch, 2 maart 2020