Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2020, 53868Beschikkingen | aanvraagGemeente Brummen – Rectificatie, ingediende aanvraag omgevingsvergunning van reguliere naar uitgebreide procedure, het renoveren van het dak (van pannen naar riet), Ringlaan 19 in Eerbeek

Status: procedurewijziging

Datum ontvangst: 17 december 2019

Locatie: Ringlaan 19 in Eerbeek

Voor: het renoveren van het dak (van pannen naar riet)

Activiteit(en): Bouwen, Handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten

Registratienummer: SXO-2019-1220

Inzien aanvraag

De aanvraag en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis van Brummen en kunnen op afspraak worden ingezien. Zie voor het maken van een afspraak www.brummen.nl.

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. In dit stadium kan geen bezwaarschrift worden ingediend. Dat kan pas nadat er op de aanvraag om omgevingsvergunning is beslist. De beslissing op de aanvraag wordt ook in het gemeenteblad gepubliceerd.

 

Brummen, 4 maart 2020

Burgemeester en wethouders van Brummen