Besluit van de voorzitter van het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum van de gemeente Amsterdam houdende regels omtrent alcoholverbodsgebieden

De voorzitter van het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum,

 

Gelet op:

 • -

  Artikel 2.17 lid 2 & 3 APV

 • -

  Y.1 Verordening op het lokaal bestuur in Amsterdam bijlage 3

Besluit in mandaat namens de burgemeester de volgende alcoholverbodsgebieden aan te wijzen:

 • 1

  Verlenging van eerder genomen besluiten voor de gebieden waar het verboden is ‘op de door de burgemeester aangewezen wegen of weggedeelten alcoholhoudende drank te nuttigen of bij zich te hebben in aangebroken flessen, blikjes en dergelijke’ met de duur van twee jaar vanaf 1 maart 2020 tot 1 maart 2022. Het betreft de volgende besluiten (datum oorspronkelijk besluit/ datum laatste verlenging):

   

  • a.

   d.d. 29 juni 2010/ 1 maart 2018, aanwijzing gebied Zuidelijke Nieuwmarkt en omgeving, omvattende het Siebbeleshof, Zuiderkerkhof, Pentagon, de steiger aan de Zwanenburgwal tegenover huisnummer 8-50, Snoekjessteeg, Snoekjesgracht (even zijde), Sint Antoniesbreestraat (tussen Nieuwe Hoogstraat en Jodenbreestraat), Sint Antoniesluis en het gedeelte Zwanenburgwal tot aan de Raamgracht en de Raamgracht vanaf de hoek met de Zwanenburgwal tot en met huisnummer 43.

    

  • b.

   d.d. 1 februari 2013/ 1 maart 2018, aanwijzing gebied Waterlooplein en omgeving, begrensd door Zwanenburgwal (midden water), water Houtkopersburgwal, Jodenbreestraat, trottoir Mr. Visserplein tussen Jodenbreestraat en Waterlooplein, Waterlooplein, weggedeelte Amstel (oneven zijde) tussen water Zwanenburgwal en Blauwbrug met inbegrip van de openbare, voor publiek toegankelijke plaatsen van het Stadhuis- Muziektheatercomplex, weggedeelte Amstel (oneven zijde) tussen Waterlooplein en Nieuwe Herengracht.

    

  • c.

   d.d. 15 juni 2012/ 1 maart 2018, aanwijzing gebied Westermarkt en omgeving, omvattende de Westermarkt, de brug tussen de Westermarkt tot aan de Rozengracht, Prinsengracht even zijde ter hoogte van huisnummer 184 tot en met het weggedeelte ter hoogte van Bloemgracht 4; Prinsengracht oneven zijde ter hoogte van huisnummer 281, met inbegrip van de bankjes aan het water schuin tegenover nummer 247, tot aan de brug Prinsengracht/Leliegracht, de brug tussen de Westermarkt tot aan de Raadhuisstraat, de Keizersgracht ter hoogte van huisnummer 200 tot en met huisnummer 174.

  • d.

   d.d. 1 november 2013/ 1 maart 2018, aanwijzing gebied Wittenburgerplein en omgeving, omvattende de Kleine Wittenburgerstraat en Grote Wittenburgerstraat en het daartussen gelegen plein vanaf de Wittenburgergracht tot aan de Tweede Wittenburgerdwarsstraat.

    

  • e.

   d.d. 1 februari 2013/ 1 maart 2018, aanwijzing gebied Frederiksplein en Falckstraat, omvattende het gehele Frederiksplein (de weggedeelten daaronder inbegrepen) en de Falckstraat.

    

  • f.

   d.d. 30 juli 2010/ 1 maart 2018, aanwijzing van het gebied Haarlemmerbuurt, omvattende de Korte Prinsengracht (deze wegen zelf daaronder begrepen) inclusief het bankje op de Brouwersgracht ter hoogte van huisnummer 166, de spoorwegonderdoorgang, de Haarlemmer Houttuinen tussen de Droogbak en de Korte Prinsengracht (inclusief de speeltuin), de Nieuwe Westerdokstraat, de Boomklokstraat, de Droogbak, de Haarlemmerstraat, de Herenmarkt (inclusief de steiger), het weggedeelte aan de Brouwersgracht ter hoogte van huisnummer 58 (inclusief beide bankjes), de Singel even zijde tussen de Brouwersgracht en de Droogbak (inclusief Haarlemmersluis tot midden water Singel). Het Haarlemmerplein, begrensd door de korte Marnixstraat (tot aan de trambaan), Tussen de Bogen (t/m huisnummer 547), Kleine Houtstraat en de hoek tussen Haarlemmerplein 11 en 13.

    

  • g.

   d.d. 1 november 2013/ 1 maart 2018, aanwijzing gebied Eerste en Tweede Weteringplantsoen omvattende het Eerste en Tweede Weteringplantsoen begrensd door de Weteringlaan, Weteringcircuit en de Nicolaas Witsenkade.

    

  • h.

   d.d. 1 november 2013/ 1 maart 2018, aanwijzing gebied Koningsplein en omgeving, omvattende het weggedeelte aan de Singel vanaf huisnummer 439 tot en met huisnummer 403, het Koningsplein tot aan het water van de Herengracht, de Singel even zijde vanaf de Wijde Heisteeg tot aan huisnummer 480 en het Spui tot en met huisnummer 15 en tot aan de Rozenboomsteeg.

    

  • i.

   d.d. 1 maart 2016/ 1 maart 2018, aanwijzing gebied Torensluis (Multatulibrug) en omgeving omvattende de Torensluis (Multatulibrug) inclusief brughoofd en de Singel oneven zijde vanaf de Raadhuisstraat tot de Singel 161.

    

  • j.

   d.d. 15 maart 2017/ 1 maart 2018, aanwijzing gebied Leidsebuurt begrensd door het water van de Leidsegracht, Prinsengracht, Spiegelgracht en Singelgracht inclusief de bruggen tot het midden van het water. Hierbij uitgezonderd het gebied ‘Leidseplein en omgeving’ omvattende het Leidseplein, Kleine-Gartmanplantsoen en Max Euweplein. Het gebied omvat de Leidsebuurt Noordoost, Leidsebuurt Noordwest, Leidsebuurt Zuidoost en Leidsebuurt Zuidwest.

    

  • k.

   d.d. 4 september 1998/ 1 maart 2018 aanwijzing gebied Foodplaza en omgeving omvattende de Mozes en Aäronstraat, de Nieuwezijds Voorburgwal tussen de Mozes en Aäronstraat en het Keizerrijk, de Raadhuisstraat tussen de Spuistraat en de Nieuwezijds Voorburgwal en de Paleisstraat tussen de Dam en de Spuistraat.

    

  • l.

   d.d. 10 oktober 2018 aanwijzing gebied Elandsgracht begrensd door de Prinsengracht en het water van de Lijnbaansgracht.  

 • 2

  Continuering van eerder genomen besluiten voor de gebieden waar het verboden is ‘op de door de burgemeester aangewezen wegen of weggedeelten alcoholhoudende drank te nuttigen of bij zich te hebben in aangebroken flessen, blikjes en dergelijke’ voor onbepaalde tijd. Het betreft de volgende besluiten (datum oorspronkelijk besluit/ datum laatste verlenging):

   

  • m.

   d.d. 23 april 1999/ 1 maart 2018, aanwijzing gebied Leidseplein en omgeving, omvattende het Leidseplein, Kleine-Gartmanplantsoen en Max Euweplein.

    

  • n.

   d.d. 1 maart 2015 / 1 maart 2018, aanwijzing gebied Rembrandtplein en omgeving, omvattende het Rembrandtplein, Thorbeckeplein, Amstelstraat, Reguliersbreestraat, Schapensteeg, Korte Regulierdwarsstraat en Regulierdwarsstraat tot aan de Vijzelstraat, de Regulierssteeg, Halvemaansteeg, Balk in ’t Oogsteeg, Bakkersstraat, Paardenstraat, Wagenstraat, Utrechtsestraat tussen Rembrandtplein en Herengracht (waterkant even zijde, inclusief brughoofd), de brug tussen het Thorbeckeplein en de Reguliersgracht (waterkant even zijde, inclusief brughoofd), Herengracht oneven kant tussen Vijzelstraat en Amstel (water), Amstel (weggedeelte) tussen Muntplein en Herengracht (water) en de Blauwbrug. 

 • 3

  Wijziging van eerder genomen besluit voor het gebied waar het verboden is ‘op de door de burgemeester aangewezen wegen of weggedeelten alcoholhoudende drank te nuttigen of bij zich te hebben in aangebroken flessen, blikjes en dergelijke’ voor onbepaalde tijd. Het betreft het volgende besluit (datum oorspronkelijk besluit/ datum laatste verlenging):

   

  • o.

   d.d. 18 maart 1997/ 1 maart 2018, aanwijzing gebied Wallen, Nieuwmarkt, Stationsplein en Dam(rak) en omgeving, begrensd door het Stationsplein (tussen het water van de Oostertoegang en de Westertoegang/de Ruijterkade inclusief brug 387 tussen Stationseiland en Prins Hendrikkade, water van het Open Havenfront/ Singel tot en met de Koggestraat, Kattengat, Stromarkt, de Jeroenensteeg, Ossenspooksteeg, Smaksteeg, Engelsesteeg en Gouwenaarssteeg, de Nieuwendijk tussen Martelaarsgracht en water van het Singel (inclusief Haarlemmersluis tot midden water Singel), de Prins Hendrikkade vanaf de Stromarkt tot aan het Damrak, Damrak, Dam, Nes, Grimburgwal vanaf de Nes tot aan de Oudezijds Achterburgwal, Oudezijds Achterburgwal, Rusland, Kloveniersburgwal tot aan het midden van het water even zijde vanaf Rusland tot aan de Bushuissluis, Bushuissluis, Nieuwe Hoogstraat, Sint Antoniesbreestraat vanaf de Nieuwe Hoogstraat, Nieuwmarkt, Geldersekade (deze wegen zelf daaronder begrepen) en Prins Hendrikkade vanaf de Geldersekade oneven zijde tot aan het Stationsplein. De wijziging betreft een uitbreiding met een deel van de zuidelijke Burgwallen.  

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 maart 2020.

 

Amsterdam, 24 februari 2020

Namens de burgemeester

De voorzitter

Mascha ten Bruggencate

Bijlage 1: Kaart alcoholverbodsgebieden stadsdeel Centrum per 1 maart 2020

 

 

Naar boven