Gemeenteblad van Waddinxveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaddinxveenGemeenteblad 2020, 51632Beschikkingen | afhandelingVerleende vergunningen

Verleende standplaatsvergunning voor 2020 aan Jacks Chicken Grill voor de verkoop van kipproducten en frisdrank op vrijdagen op de standplaatslocatie KW-plein.

Verleende standplaatsvergunning voor 2020 aan Black Rose voor de verkoop van bloemen op zaterdagen op de standplaatslocatie KW-plein.

Verleende collectevergunning aan Scouting Klimopgroep voor de periode 18 april 2020.

Verleende loterijvergunning aan Stichting de Gouwebloem waarvan de trekking d.d. 26 mei 2020 is.

  • -

    Uitrit Sweelinckhof 17

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u daar schriftelijk bezwaar tegen maken. Hoe dit moet, kunt u lezen op https://www.waddinxveen.nl/bezwaar-maken.

Vermeld in uw bezwaarschrift in elk geval:

  • uw naam, adres en telefoonnummer;

  • de datum waarop u het bezwaar indient;

  • het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee);

  • waarom u het niet eens bent met het besluit;

  • uw handtekening.

Let op: het bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken na de dagtekening van dit besluit. Stuur uw bezwaarschrift naar:

De burgemeester, Postbus 400, 2740 AK WADDINXVEEN

Waddinxveen, 26 februari 2020

Burgemeester en wethouders