Gemeenteblad van Heemstede

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeemstedeGemeenteblad 2020, 50939Beschikkingen | aanvraagVerdagen beslistermijn omgevingsvergunning Raadhuisstraat 89/89A

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben wij besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn met zes weken te verlengen.

  • Raadhuisstraat 89/89A, het uitbreiden van de bovenwoning en bouwen bedrijfsruimte op de begane grond achter de winkel, wabonummer 535794, ontvangen 27 januari 2020, reguliere procedure

De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen kunt u opvragen via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl. U ontvangt ze dan per e-mail. Voor informatie kunt u bellen met de afdeling Bouw- en woningtoezicht, telefoonnummer 023-5485797.

Procedures omgevingsvergunning

Afhandelingstermijn omgevingsvergunning

  • Reguliere procedure: 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*

  • Uitgebreide procedure: 26 weken na ontvangst van de aanvraag.*

* Hierop zijn uitzonderingen mogelijk