Aanvraag omgevingsvergunning: Jozef Israelsstraat 23, 9718 GB Groningen – verbouwen pand ten behoeve omvormen 7 onzelfstandige wooneenheden tot 6 zelfstandige eenheden (ontvangstdatum 07-02-2020, dossiernummer 202070652)

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te brengen. Tegen deze aanvraag staat nog geen rechtsbescherming open. In het kader van de Algemene wet bestuursrecht is wel bezwaar of beroep mogelijk tegen een omgevingsvergunning waarop wij hebben besloten.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling VTH, Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, geopend op werkdagen van 9.00 en 13.00 uur vrije inloop zonder afspraak. Van 13.00 uur tot 17.00 uur alleen op afspraak. Een afspraak kunt u maken via https://eloket.groningen.nl of telefoonnummer 14 050.

Groningen, 26 februari 2020

Naar boven