Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2020, 50692Beschikkingen | aanvraagVegelinsweg 11 te Joure: aanvraag vergunning blijvend ingericht houden van een deel van het terrein ten behoeve van buitensportactiviteiten (OV 20200082/4960773)

Op 17 februari 2020 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het blijvend ingericht houden van een deel van het terrein ten behoeve van buitensportactiviteiten, in afwijking van het geldende bestemmingsplan.

Nadere informatie 

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.