Gemeenteblad van Westerkwartier

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WesterkwartierGemeenteblad 2020, 49576Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag voor het plaatsen van zonnepanelen en het kappen van een boom - Norritsstraat 12 in Noordhorn

Op 19 februari 2020 heeft de gemeente Westerkwartier een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van zonnepanelen en het kappen van een boom op locatie Norritsstraat 12 in Noordhorn. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z202000770. De aanvraag betreft:

  • het bouwen van een bouwwerk

  • een houtopstand te vellen of te doen vellen

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@westerkwartier.nl of telefoonnummer 14 0594.