Gemeenteblad van Cranendonck

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CranendonckGemeenteblad 2020, 48663Beschikkingen | afhandelingKennisgeving besluit op aanvraag evenementenvergunning Sint Barbaraweg 1 in Budel-Dorplein

De gemeente heeft op 20 februari 2020 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer APV/BW 20034 voor een evenementenvergunningop locatie Sint Barbaraweg 1 in Budel-Dorplein. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Rommelmarkt Buurtvereniging wijk 4+5, 29-03-2020, Sint Barbaraweg 1 Budel-Dorplein

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar richten aan het college van burgemeester en wethouders vangemeente Cranendonck, postbus 2090, 6020 AB Budel. U kunt het bezwaarschrift ook digitaal indienen via de website van gemeente Cranendonck, www.cranendonck.nl. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 21 februari 2020 en bedraagt 6 weken. Tijdens deze termijn liggen de stukken ter inzage op het gemeentehuis.