Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2020, 4864Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunning milieuneutrale verandering, Dijkweg 1 en 12 in Andijk

Burgemeester en wethouders van Medemblik maken bekend dat zij hebben besloten een omgevingsvergunning milieuneutrale verandering te verlenen voor het bedrijfPWN Waterleidingsbedrijf Noord-Holland gelegen aan Dijkweg 1 en 12 te Andijk. De verandering betreft het verplaatsen en vernieuwen van de luchtbehandelingsinstallaties van de flocculatoren.

Datum verzending besluit : 17 december 2019

Informatie/Besluit inzien

Mocht u dit besluit willen inzien, dan kunt u een contact opnemen met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord via 088 -102 1300 (o.v.v. zaaknummer OD.295145).

Bent u het niet eens met een besluit?

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van verzending van een besluit een bezwaarschrift indienen bij (meestal) het college van burgemeester en wethouders (tenzij bij het betreffende besluit iets anders staat vermeld).

In de wetgeving worden eisen gesteld aan het indienen van een bezwaarschrift.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de gemeente Medemblik: www.medemblik.nl/bezwaar.