Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2020, 4853Beschikkingen | afhandelingGemeente Medemblik, Verleende evenementenvergunning, Admiraliteitsweg 6A, Medemblik week 2

vrijdag 24 januari, 19.00 – 01.00 uur

zaterdag 25 januari, 15.00 – 01.00 uur

Qmusic the party Fout & Legends Live

 

met verzenddatum 30-12-2019

Bent u het niet eens met een besluit?

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van verzending van een besluit een bezwaarschrift indienen bij (meestal) het college van burgemeester en wethouders (tenzij bij het betreffende besluit iets anders staat vermeld).

In de wetgeving worden eisen gesteld aan het indienen van een bezwaarschrift.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de gemeente Medemblik: www.medemblik.nl/bezwaar.