Gemeenteblad van Westerkwartier

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WesterkwartierGemeenteblad 2020, 48467Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst sloopmelding - Provincialeweg 8 9862 PE Sebaldeburen

Op 20 februari 2020 heeft de gemeente Westerkwartier een melding ontvangen voor activiteiten waarvoor geen vergunningplicht geldt op de locatie Provincialeweg 8 9862 PE Sebaldeburen. De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z202000776. De melding betreft:

  • het verwijderen en afvoeren van asbesthoudend materiaal

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaarschrift indienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@westerkwartier.nl of telefoonnummer 14 0594.