Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2020, 4831Beschikkingen | afhandeling



Gemeente Medemblik, Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Westerstraat 15, Sijbekarspel week 2

Bij de volgende aanvraag is de beslistermijn verlengd met maximaal zes weken:

verbouwen van de gesplitste boerderij

met verzenddatum 06-01-2020

 

Uiterlijk op 24-02-2020 wordt een beslissing op de aanvraag genomen.