Gemeenteblad van Borger-Odoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornGemeenteblad 2020, 47786Beschikkingen | afhandelingGemeente Borger-Odoorn, 2e Exloërmond, Kijlstraat, 46, het verwijderen van de garagedeur en het plaatsen van nieuwe kozijnen (verleend)

Aanvraag omgevingsvergunning bouw

Datum verzending besluit: 19 februari 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn deelt mee dat de volgende omgevingsvergunning is verleend:

2e Exloërmond

Kijlstraat 46, 9571AL,

het verwijderen van de garagedeur en het plaatsen van nieuwe kozijnen, (93323-2019)

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen deze beslissingen binnen zes weken na verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn, Postbus 3, 7875 ZG Exloo.

Gedurende de bezwaartermijn (ingaande op de eerste dag na verzending van het besluit) kunnen de aanvragen en beschikkingen en de bijbehorende stukken door een ieder worden ingezien tot 6 weken na publicatie.

Wij werken op afspraak bij het Klantcontactcentrum. Voor informatie over het maken van een afspraak en de openingstijden van de balie kunt u terecht op de contact pagina van onze website.