Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 46428VerordeningenIntrekken nadere regels wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Bernheze 2020

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft in de collegevergadering van 1 februari 2020 de Nadere Regels Maatschappelijke ondersteuning gemeente Bernheze 2018 ingetrokken.

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Bernheze/488536/CVDR488536_1.html

De secreataris

Peggy Hurkmans

De Burgemeester Marieke Moorman