Gemeenteblad van Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenGemeenteblad 2020, 45864Overige besluiten van algemene strekkingNadere regels op de parkeerverordening gemeente Groningen 2019 (wijziging)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen

HEEFT BESLOTEN:

 

de Nadere Regels parkeren op de Parkeerverordening gemeente Groningen 2019 als volgt te wijzigen:

Artikel I

Het zevende lid van Artikel 3 (Bewonersvergunning Binnenstad) komt als volgt komt te luiden:

 

 • 7.

  Bewoners van een woonadres (incl. alle toevoegingen) onder a en verder komen niet in aanmerking voor een vergunning als bedoeld in dit artikel

  • a.

   Herebinnensingel 39 t/m 65 (oneven)

  • b.

   Naberstraat 1 t/m 35 (oneven)

Artikel II

Artikel 4 (Bewonersvergunning schilwijken) lid 3 onderdeel k komt als volgt te luiden:

 

 • k.

  Boterdiep 7 t/m 25 (oneven), 54 t/m 56 (even)

Artikel III

Het onderdeel L. van artikel 4 (Bewonersvergunning schilwijken) komt te vervallen.

Artikel IV

Artikel 5 (Bedrijvenvergunning) lid 7 onderdeel k komt als volgt te luiden:

 

 • k.

  Boterdiep 7 t/m 25 (oneven), 54 t/m 56 (even)

Artikel V

Het onderdeel L. van artikel 5 (Bedrijvenvergunning) komt te vervallen.

Artikel VI

Het vijfde lid van artikel 6 (Bezoekersvergunning) komt als volgt komen te luiden:

 

Bewoners van onderstaande adressen of van onderstaand gebied komen niet in aanmerking voor een vergunning als bedoeld in dit artikel: Boterdiep 9 t/m 25 (oneven)

Artikel VII Inwerkingtreding

Deze wijziging van de Nadere regels op de parkeerverordening gemeente Groningen 2019 treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 

Gedaan te Groningen in de collegevergadering van 11 februari 2020

De burgemeester,

Koen Schuiling

De secretaris,

Christien Bronda